Số Không Dây Gphone TP.HCM

Đăng ký số điện thoại bàn không dây gphone tphcm đầu số máy bàn 0283 nhưng lắp trên mọi điện thoại di động sử dụng trên địa bàn toàn quốc. Kho số máy bàn gphone vnpt tphcm dưới đây được chúng tôi liệt kê, rẻ nhất là 2.5 triệu/số phù hợp với mọi đối tượng có nhu cầu dùng số cố định không dây làm Hotline.

Sử dụng sim gphone vnpt tphcm tạo nên 1 thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Giá trên web công bố đã bao gồm toàn bộ chi phí hoà mạng, đăng ký, chọn số không phát sinh thêm khoản chi phí nào khác. Hô trợ tư vấn, tìm số đẹp theo yêu cầu, đăng ký thông tin chính chủ cho cá nhân và doanh nghiệp.

==> Mọi nhu cầu quý khách hàng cần tư vấn hay đăng ký điện thoại bàn không dây gphone vui lòng liên hệ 0942277666 để được phụ vụ.

Danh sách bảng số điện thoại không dây Gphone HCM

(028) 3882 7968 2.5 triệu
(028) 3880 8079 2.5 triệu
(028) 3880 8081 2.5 triệu
(028) 3880 8082 2.5 triệu
(028) 3880 8083 2.5 triệu
(028) 3880 8084 2.5 triệu
(028) 3880 8085 2.5 triệu
(028) 3880 8086 2.5 triệu
(028) 3880 8089 2.5 triệu
(028) 3944 1368 2.5 triệu
(028) 3893 1368 2.5 triệu
(028) 3890 1368 2.5 triệu
(028) 3887 1819 2.5 triệu
(028) 3889 1008 2.5 triệu
(028) 3880 1900 2.5 triệu
(028) 3884 1900 2.5 triệu
(028) 3885 1900 2.5 triệu
(028) 3893 1900 2.5 triệu
(028) 3937 1900 2.5 triệu
(028) 3968 1900 2.5 triệu
(028) 3539 1800 2.5 triệu
(028) 3887 1800 2.5 triệu
(028) 3889 1800 2.5 triệu
(028) 3537 1800 2.5 triệu
(028) 3878 1800 2.5 triệu
(028) 3880 1800 2.5 triệu
(028) 3884 1800 2.5 triệu
(028) 3885 1800 2.5 triệu
(028) 3893 1800 2.5 triệu
(028) 3937 1800 2.5 triệu
(028) 3889 9168 2.9 triệu
(028) 3886 6168 2.9 triệu
(028) 3880 0168 2.9 triệu
(028) 3885 5168 2.9 triệu
(028) 3882 2168 2.9 triệu
(028) 3537 9669 2.9 triệu
(028) 3539 9669 2.9 triệu
(028) 3606 9669 2.9 triệu
(028) 3608 9669 2.9 triệu
(028) 3880 9669 2.9 triệu
(028) 3882 9669 2.9 triệu
(028) 3885 9669 2.9 triệu
(028) 3944 9669 2.9 triệu
(028) 3606 9339 2.9 triệu
(028) 3878 9339 2.9 triệu
(028) 3880 9339 2.9 triệu
(028) 3882 9339 2.9 triệu
(028) 3885 9339 2.9 triệu
(028) 3886 9339 2.9 triệu
(028) 3887 9339 2.9 triệu
(028) 3889 9339 2.9 triệu
(028) 3890 9339 2.9 triệu
(028) 3893 9339 2.9 triệu
(028) 3537 8338 2.9 triệu
(028) 3539 8338 2.9 triệu
(028) 3878 8338 2.9 triệu
(028) 3880 8338 2.9 triệu
(028) 3882 8338 2.9 triệu
(028) 3884 8338 2.9 triệu
(028) 3890 8338 2.9 triệu
(028) 35 099 499 2.9 triệu
(028) 3539 1168 2.9 triệu
(028) 3880 1168 2.9 triệu
(028) 3882 1168 2.9 triệu
(028) 3885 1168 2.9 triệu
(028) 39 179 180 2.9 triệu
(028) 3606 6689 2.9 triệu
(028) 3944 6668 2.9 triệu
(028) 3880 0368 2.9 triệu
(028) 3893 3398 2.9 triệu
(028) 3893 4569 2.9 triệu
(028) 36 069 699 2.9 triệu
(028) 3888 0283 2.9 triệu
(028) 3878 3686 2.9 triệu
(028) 3503 9889 2.9 triệu
(028) 3537 9889 2.9 triệu
(028) 3606 9889 2.9 triệu
(028) 3608 9889 2.9 triệu
(028) 3880 9889 2.9 triệu
(028) 3880 8998 2.9 triệu
(028) 3882 9889 2.9 triệu
(028) 3885 9889 2.9 triệu
(028) 3890 9889 2.9 triệu
(028) 3893 9889 2.9 triệu
(028) 3944 9889 2.9 triệu
(028) 35 011 088 2.9 triệu
(028) 3539 9688 2.9 triệu
(028) 3888 6090 2.9 triệu
(028) 3890 6090 2.9 triệu
(028) 3890 0098 2.9 triệu
(028) 3606 3336 2.9 triệu
(028) 3500 6686 2.9 triệu
(028) 3506 6866 2.9 triệu
(028) 38 80 82 84 2.9 triệu
(028) 3886 6879 3.5 triệu
(028) 38 80 83 86 3.5 triệu
(028) 35 39 40 41 3.5 triệu
(028) 3606 6866 3.5 triệu
(028) 38 868 696 3.5 triệu
(028) 3880 3338 3.5 triệu
(028) 3885 3338 3.5 triệu
(028) 3937 3338 3.5 triệu
(028) 3893 3389 3.5 triệu
(028) 3889 9388 3.5 triệu
(028) 3606 6099 3.5 triệu
(028) 389 34568 3.5 triệu
(028) 3893 9593 3.5 triệu
(028) 3893 9596 3.5 triệu
(028) 3893 9598 3.5 triệu
(028) 3893 9599 3.5 triệu
(028) 3900 3922 3.5 triệu
(028) 3900 3933 3.5 triệu
(028) 353 96669 3.5 triệu
(028) 353 93339 3.5 triệu
(028) 387 85558 3.5 triệu
(028) 350 83338 3.5 triệu
(028) 387 83338 3.5 triệu
(028) 350 89998 3.5 triệu
(028) 3900 3955 3.5 triệu
(028) 3900 3977 3.5 triệu
(028) 3506 6088 3.5 triệu
(028) 35 007 009 3.7 triệu
(028) 36 116 117 3.7 triệu
(028) 36 117 118 3.7 triệu
(028) 36 007 009 3.7 triệu
(028) 39 007 009 3.7 triệu
(028)36 01 03 06 3.7 triệu
(028) 3900 8998 3.7 triệu
(028) 35 234566 3.7 triệu
(028) 35 234569 3.7 triệu
(028) 35 234588 3.7 triệu
(028) 35 234599 3.7 triệu
(028) 3909 0009 3.7 triệu
(028) 3893 8668 3.9 triệu
(028)38 808 909 3.9 triệu
(028) 3611 3622 3.9 triệu
(028)36 012 678 3.7 triệu
(028)39 012 678 3.7 triệu
(028)35 012 678 3.9 triệu
(028)36 012 789 3.9 triệu
(028) 3501 3579 3.9 triệu
(028) 39 123 455 3.9 triệu
(028) 39 138 139 4.5 triệu
(028)38 78 79 78 4.5 triệu
(028) 3900 3911 4.5 triệu
(028) 3900 3988 4.5 triệu
(028) 3549 69 89 5 triệu
(028) 3884 7788 6 triệu
(028)38 789 333 7.5 triệu
(0283) 8787 333 7.5 triệu
(0283) 6060 333 7.5 triệu
(028)36 012 333 7.5 triệu
(028)35 012 333 7.5 triệu
(028)39 012 333 7.5 triệu
(028) 3885 6688 8 triệu
(028) 3503 6868 8 triệu
(028) 3505 6868 8 triệu
(028) 3880 6868 8 triệu
(028) 3944 6868 8 triệu
(028) 3884 3886 8 triệu
(028) 3606 6868 8 triệu
(028) 3884 8686 9 triệu
(028) 3889 8686 9 triệu
(028) 3878 8686 9 triệu
(028) 3944 8686 9 triệu
(028) 3890 8686 9 triệu
(028) 3893 8686 9 triệu
(028) 3536 8686 9 triệu
(028) 3887 3888 12 triệu
(028) 35005 666 12 triệu
(028) 38 933 999 12 triệu
(028) 36066 888 12 triệu
(028) 3893 0000 13 triệu
(028) 3937 0000 13 triệu
(028) 3968 0000 13 triệu
(028) 3606 0000 13 triệu
(028)39 131 888 15 triệu
(028)39 121 888 15 triệu
(028)39 136 888 15 triệu
(028)39 138 999 15 triệu
(028) 3888 3388 15 triệu
(028) 3888 3838 15 triệu
(028) 3893 6789 16 triệu
(028) 3503 6789 16 triệu
(028) 3880 6789 16 triệu
(028) 3882 6789 16 triệu
(028) 3890 6789 16 triệu
(028) 3912 7777 15 triệu
(028) 3606 7777 16 triệu
(028) 3523 5555 19 triệu
(028) 389 34567 19 triệu
(028)36 111 333 22 triệu
(028)36 03 03 03 19 triệu
(028)39 136 136 19 triệu
(028) 3908 8999 16 triệu
(028) 3900 8999 18 triệu
(028) 388 45678 19 triệu
(028)36 10 10 10 22 triệu
(028) 350 34567 23 triệu
(028) 389 00000 22 triệu
(028) 388 00000 22 triệu
(028) 3900 7777 20 triệu
(028) 3611 7777 20 triệu
(028) 3893 7777 18 triệu
(028) 3889 3889 18 triệu
(028) 3611 3333 18 triệu
(028) 36 112233 18 triệu
(028) 3900 3333 18 triệu
(028) 3912 3333 18 triệu
(028) 3612 3333 18 triệu
(028) 3523 6666 20 triệu
(028) 3503 6666 20 triệu
(028) 3603 6666 20 triệu
(028) 3885 6666 20 triệu
(028) 3893 6666 20 triệu
(028) 3504 9999 28 triệu
(028) 360 11111 32 triệu
(028) 39 12 12 12 33 triệu
(028)36 000 111 25 triệu
(028)39 000 666 25 triệu
(028) 36 111 888 29 triệu
(028) 36 111 999 29 triệu
(028)35 012 345 29 triệu
(028)39 07 07 07 32 triệu
(028)39 09 09 09 35 triệu
(028)389 32222 20 triệu
(028)389 34444 20 triệu
(028)389 35555 20 triệu
(028)389 36666 20 triệu
(028)389 38888 32 triệu

Lợi ích mà Gphone HCM đem lại cho khách hàng - Hotline 0942 277 666

Số máy bàn HCM đầu 0283 nhưng lắp vào di động nào cũng được ( dạng sim)

- Di chuyển, mang đi lại toàn quốc vẫn nghe gọi, nhắn tin được

- Cước phí thuê bao 22K tháng, gọi nội hạt, gphone 200đ phút. Gọi di động liên tỉnh 990đ phút.

- Đẳng cấp Hotline cho doanh nhân, Số đẹp, độc giá lại rẻ.

==> Tổng đài tư vấn, đăng ký hoà mạng sim gphone vnpt tphcm

- Đặt mua số tại TPHCM sẽ được giao free ngay trong ngày

- Các tỉnh khác muốn mua có thể xuống HCM hoặc nhờ bạn bè, người thân nhận mua hộ.

- Đối với quý khách chọn số theo yêu cầu Ok, mà chưa kịp mua có thể chuyển khoản đặt cọc 300K để được giữ lại số.

Thủ tục đặt mua gphone vnpt tphcm

- Cá nhân: Cần CMTND cấp tại HCM hoặc CMTND tỉnh cần thêm tạm trú, KT3...

- Cá nhân tỉnh không sinh sống tại HCM có thể nhờ bạn bè, người thân tại HCM đứng tên hộ.

- Doanh nghiệp cần GPKD photo không cần công trứng.

- Hỗ trợ sang tên, làm hồ sơ xong hoàn thiện mới giao sim.

Một vài sản phẩm hỗ trợ gphone khác

- Nhận làm lại sim gphone chính chủ, Bán phôi trắng gphone đời đầu, Dịch vụ hỗ trợ mở mã PUK

- Bán máy gphone để bàn, máy gphone di động avio a27 trên phạm vi toàn quốc.

- Hỗ trợ resat sóng, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến gphone vnpt hcm

==> Mọi nhu cầu quý bạn và các vị cần tư vấn, hỗ trợ thêm hoặc đặt mua số gphone vnpt hcm hãy gọi 0942 277 666 để được hỗ trợ thêm nhanh nhất. Xin cảm ơn.

HOTLINE ĐĂNG KÝ

O917.136.368

O867.108.208

 

O942.277.666

O888.108.208

  
TIN TỨC CÁP QUANG VNPT
Số cố định đẹp của VNPT tại Hà Nội: dành cho các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng có nhu cầu đăng ký số cố định đẹp, số cố định dễ nhớ làm hotline để tạo sự uy tín, chuyên nghiệp hơn.
Chi tiết
Khuyến mại lắp internet vnpt tphcm tháng 07/2019 vô cùng hấp dẫn, thủ tục đơn giản, thời gian lắp nhanh chóng. Nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được ưu đãi khi đăng ký lắp internet trong tháng 12 ngay.
Chi tiết
Khuyến mãi lắp cáp quang cáp quang VNPT tại Hà Nội trong tháng 07/2019 chưa bao giờ hấp dẫn tới nhu vậy, gói cước tốc độ cao giá rẻ.
Chi tiết
Cập nhật nhiều số gphone mới giá rẻ, kho số đẹp lựa chọn ngay.  Số cố định vnpt Hà Nội có nhiều số cố định đẹp, giá siêu rẻ, lắp đặt nhanh chóng. Dịch vụ trọn gói khi đăng ký và lắp đặt số ngay tại văn phòng, giúp Quý khách chỉ cần chọn số như ý, việc còn lại sẽ được hoàn thành toàn bộ.
Chi tiết
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối Internet của Quý khách hàng trong thời đại số 4.0, VNPT thực hiện chương trình nâng băng thông internet lên gấp 2 lần so với tốc độ cũ tối thiểu 30Mbps để đảm bảo chất lương tốt nhất phục vụ cho nhu cầu internet tốc độ cao ngày tăng của khách hàng, với mức giá không đổi.
Chi tiết
Cập nhật list số cố định có dây của VNPT Hà Nội. Nhiều dạng số tam hoa, tứ quý,taxi, lộc phát, thần tài, sảnh tiến...Số lượng có hạn, quý khách đăng ký ngay.
Chi tiết